top of page
Areas of Expertise

Cennik

Konsultacja urologiczna z USG

250 zł

Wymiana cewnika

150 zł

Konsultacja urologiczna z USG i wymianą cewnika

350 zł

Cystoskopia

600 zł

Konsultacja w nagłym wypadku

(poza ustalonymi godzinami przyjęć)

400 zł

Kontynuacja leczenia - teleporada

(nie dotyczny nowych pacjentów)

150 zł

bottom of page